E-learning module

Acute zorg en Risicovolle handelingen

Voorbehouden handelingen zijn handelingen die beroepsmatig door een individuele professional worden uitgevoerd. Onder Risicovolle handelingen vallen handelingen die een risico vormen voor de zorgvrager.

Bij acute zorg moet snel worden gehandeld. Het gaat hier vaak om een levensbedreigende aandoening of een ongeval waarbij overlijden of gezondheidsschade moet worden voorkomen.

Bekijk ons ruime aanbod bijscholing over acute zorg en voorbehouden risicovolle handelingen (VRH).

Populaire module

Zuurstof toedienen IC (beademing)

Inleiding

Mechanisch zuurstof toedienen is het overnemen of ondersteunen van de ademhaling van een patiënt door een ventilator (beademingsmachine). Beademing is levensreddend, maar zoals elke medische ingreep kan beademing ook nadelige bijwerkingen hebben. Tijdens het zuurstof toedienen moet je hiermee rekening houden.

Inhoud

De training bestaat uit een theoriegedeelte en een oefengedeelte. Het theoriegedeelte is opgebouwd uit twee basisonderdelen: Inleiding en Beademing. Er wordt ingegaan op de fysiologie van de ademhaling en de bijbehorende parameters.

Vervolgens worden deze parameters besproken in het kader van mechanische beademing. Tot slot wordt het onderscheid tussen verschillende beademingsmodi behandeld: druk- en volumegecontroleerde beademing en volledige en gedeeltelijke ondersteuning.

Het oefengedeelte bestaat uit een diagnostische toets, waarmee je de opgedane kennis kunt toetsen.

Leerdoel

In de training leer je de theoretische aspecten van beademing op de IC. De training is ideaal voorafgaand aan de trainingen over specifieke ventilatoren, zoals de MAQUET Servo-i en de Dräger Evita 4 en Dräger Evita 4 XL.

Doelgroep

Zorgverleners die beademing uitvoeren bij patiënten op de IC.

Doorlooptijd en accreditatie

De doorlooptijd is ongeveer 1 uur.

Bijscholing zorg | Zuurstof toedienen

Deze module volgen?

Krijg toegang tot alle 169 e-learning modules voor de éénmalige prijs van € 99,95 (excl. btw).
Populaire module

Blaasspoelen

Inleiding

Blaasspoelen is het spoelen van de blaas en katheter met een medicinale vloeistof via de katheter. Blaasspoelingen worden gedaan om de beschermlaag van de blaas te herstellen. Op deze manier is het mogelijk om bijvoorbeeld pijnklachten van de blaas of onderbuik te verminderen.

Het spoelen van de blaas en katheter is een risicovolle handeling volgens de Wet BIG omdat er een open verbinding is met het milieu interieur met een verhoogde kans op een nierbekkeninfectie.

Inhoud

De cursus start met een korte introductie. De theorie behandelt het blaas- en katheterspoelen bij een zorgvrager met een urethrale katheter. In deze cursus komen verschillende methoden en technieken aan de orde. Daarnaast is er aandacht voor: materiaalkeuze, (contra-) indicaties, risico’s en mogelijke complicaties. De theorie wordt ondersteund met films van de handelingen.

De cursus sluit af met een toets en eventuele herkansingen.

Leerdoel

Na het doorlopen kan de cursist beschrijven hoe hij of zij als zorgverlener de handelingen rondom blaasspoelen uitvoert.

Doelgroep

Verzorgenden (IG) en verpleegkundigen

Doorlooptijd en accreditatie

De doorlooptijd is ongeveer 30 minuten. Geaccrediteerd bij V&VN.

Bijscholingsmodule Blaasspoelen

Deze module volgen?

Krijg toegang tot alle 169 e-learning modules voor de éénmalige prijs van € 99,95 (excl. btw).
Populaire module

Blaaskatheter via urethra verzorgen

Inleiding

Onder blaaskatheterisatie verstaan we het inbrengen van een katheter met als doel urine af te laten vloeien uit de blaas. Omdat bij inbrengen een lichaamsholte wordt binnengedrongen, is het een Voorbehouden Handeling volgens de Wet BIG.

Inhoud

Deze cursus start met een korte introductie. Vervolgens volgt de theorie met de onderdelen:

 • Inleiding
 • Voorbereiding
 • Inbrengen katheter
 • Dagelijkse verzorging

De cursus sluit af met een toets en eventuele herkansingen.

Leerdoel

Na het doorlopen heeft de cursist kennis over de voorbereiding, uitvoering en nazorg van het inbrengen van een blaaskatheter bij vrouwen.

Doelgroep

Verpleegkundigen

Doorlooptijd en accreditatie

De doorlooptijd is ongeveer 1 uur. Geaccrediteerd bij V&VN.

Bijscholingsmodule Blaasspoelen

Deze module volgen?

Krijg toegang tot alle 169 e-learning modules voor de éénmalige prijs van € 99,95 (excl. btw).
Overzicht van alle modules

Acute zorg en Voorbehouden en Risicovolle Handelingen, VRH

Hieronder vind je het overzicht van alle modules betreft ‘Acute zorg en Risicovolle handelingen’. Wil je alle modules zien van Bijscholing voor Zorgpersoneel? bekijk de 169 modules verdeeld over 7 thema's.

 • Basale reanimatie van volwassenen
 • Blaaskatheter via urethra inbrengen en verzorgen – man (VVT)
 • Blaaskatheter via urethra inbrengen en verzorgen – vrouw (VVT)
 • Blaaskatheter via urethra verzorgen
 • Blaasspoelen
 • Bloedglucosewaarde bepalen via vingerprik
 • Compressief zwachtelen
 • Darmspoelen met Peristeen® systeem
 • Externe katheter aanbrengen
 • Feces, urine en sputum afnemen voor onderzoek
 • Gastrostomiekatheter verwisselen en verzorgen – nieuw –
 • Gastrostomiekatheter verzorgen
 • Hechtingen en agraves verwijderen
 • Insuline toedienen met een insulinepen
 • Intramusculair injecteren (VVT)
 • Intratracheaal uitzuigen (VVT)
 • Intraveneuze toediening (VVT)
 • Neusmaagsonde bij kinderen
 • Neusmaagsonde inbrengen en verzorgen (VVT)
 • Neusmaagsonde verzorgen
 • Oor uitspuiten
 • Perifere IV-canule (VVT)
 • PICC
 • Rectumcanule inbrengen
 • Sondevoeding toedienen
 • Stomazorg
 • Subcutaan injecteren
 • Subcutane canule inbrengen en gebruiken
 • Suprapubische katheter verwisselen en verzorgen
 • Suprapubische katheter verzorgen
 • Tracheacanule verzorgen
 • Uitzuigen neus-, mond- en keelholte bij kinderen
 • Venapunctie
 • Vitale functies meten
 • Zuurstof toedienen
 • Zuurstoftoediening bij kinderen
0
Je winkelwagen
 • No products in the cart.