E-learning module

Veiligheid

Bij veilige zorg gaat het om de veiligheid van zowel de zorgvrager zelf als van de zorgverlener. Kwalitatief goede zorg is zorg die voldoet aan professionele standaarden en richtlijnen en dat kan alleen als het veilig is. De modules van deze e-learning zijn daarom onder andere gericht op patiëntveiligheid, hygiëne en een technisch aspect; denk aan datalekken en de AVG.

Bekijk ons ruime aanbod van bijscholing over Veiligheid in de zorg.

Populaire module

Datalekken

Als gevoelige, beschermde of vertrouwelijke gegevens (zoals persoonsgegevens) in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben, is er sprake van een datalek.

Een datalek kan bijvoorbeeld ontstaan door het achterhalen of verliezen van documenten of het versturen van een e-mail met cliëntgegevens.

Inhoud

De cursus bestaat uit een korte inleiding. Hierna vier oefencasussen.

Leerdoel

Bewustwording van mogelijke datalekken op jouw werkplek. Je leert mogelijke datalekken herkennen en krijgt handige tips om datalekken te voorkomen.

Doelgroep

Medewerkers in verpleeg-, verzorgingshuizen of de thuiszorg (VVT).

Doorlooptijd en accreditatie

De doorlooptijd is ongeveer 30 minuten.

Bijscholing Veiligheid in de Zorg | AVG

Deze module volgen?

Krijg toegang tot alle 169 e-learning modules voor de éénmalige prijs van € 99,95 (excl. btw).
Populaire module

Brandveiligheid

Inleiding

In zorgorganisaties wonen veel mensen die afhankelijk zijn van anderen bij hun dagelijkse verzorging. Bij brand zijn zij extra kwetsbaar. Daarom zijn er altijd BHV’er aanwezig. In deze e-learning leer je wat brandveiligheid inhoud en wat er van jou wordt verwacht.

Inhoud

Deze e-learning behandelt verschillende praktijksituaties waarbij vragen worden gesteld. De theorie komt aan bod als feedback bij deze vragen. De e-learning sluit af met een toets.

Leerdoel

Voorkomen en beperken van brand en gevaarlijke situaties. Voorlichten van cliënten, bezoekers en collega’s.

Doelgroep

Iedereen.

Doorlooptijd en accreditatie

De doorlooptijd is ongeveer 1 uur.

Bijscholing Veiligheid in de Zorg | Brandveiligheid

Deze module volgen?

Krijg toegang tot alle 169 e-learning modules voor de éénmalige prijs van € 99,95 (excl. btw).
Populaire module

Hygiënisch werken

Inleiding

Door hygiënisch te werken voorkom je de verspreiding van ziekmakende micro-organismen. Micro-organismen, zoals bacteriën en virussen, zijn overal. Sommige micro-organismen kunnen mensen ziek maken en leiden tot een infectieziekte zoals het norovirus of influenza.

Inhoud

De e-learning bestaat uit de volgende onderwerpen:

 • Belang hygiënisch werken
 • Persoonlijke verzorging
 • Handhygiëne
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Voorraadbeheer en opslag
 • Reiniging en desinfectie
 • Voedselveiligheid
 • Afval

Leerdoel

Bewustwording van het belang van hygiënisch werken en weten hoe je op een hygiënische manier werkt.

Doelgroep

Verzorgenden (IG) en verpleegkundigen

Doorlooptijd en accreditatie

De doorlooptijd is ongeveer 2 uur. Geaccrediteerd bij V&VN.

Bijscholing Veiligheid in de Zorg | Hygiënisch werken

Deze module volgen?

Krijg toegang tot alle 169 e-learning modules voor de éénmalige prijs van € 99,95 (excl. btw).
Overzicht van alle modules

Veiligheid

Veiligheid

Hieronder vind je het overzicht van alle modules betreft ‘Veiligheid in de zorg’. Wil je alle modules zien van Bijscholing voor Zorgpersoneel? bekijk de 169 modules verdeeld over 7 thema's.

 • Aanpak ouderenmishandeling
 • Bedrijfshulpverlening – BHV (VVT)
 • Brandveiligheid
 • Datalekken
 • Handhygiëne (VVT)
 • Handhygiëne (ZKH)
 • Hygiënisch werken | VVT
 • Niet-spoedeisende eerste hulp
 • Rekenen in de zorg | VVT
 • Valpreventie
 • Veilig mobiel werken
 • Voedselveiligheid volgens het HACCP-systeem
0
Je winkelwagen
 • No products in the cart.